Ištrauka

TAURAGNAI (Therake, Theuraxe, Thowraggen, Towragen) pirmąsyk rašytiniuose šaltiniuose paminėti 1255 m. spalio mėn. ir 1261 m. rugpjūčio mėn. Ant Taurapilio stovėjusi pilis buvo Lietuvos atsparos punktas kovojant su Livonijos ordinu. 1387 m., steigdamas Vilniaus vyskupiją, Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila jai užrašė Tauragnų pilį ir apylinkes. Tauragniškiai dalyvavo 1863 m. sukilime, priešinosi nutautinimo užmačioms. Ekonomiškai Tauragnų kraštas pakilo po nepriklausomos Lietuvos įvykdytos žemės reformos. Tauragnų valsčius, kaip ir visa Lietuva, priešinosi sovietiniams okupantams: vien partizanų gretose savo galvas paguldė 120 tauragniškių.

Monografijoje aprašoma reto grožio Tauragnų apylinkių gamta, apžvelgiama praeitis nuo seniausių laikų iki šių dienų, medžiaginė ir dvasinė tauragniškių kultūra, tarmė, analizuojamas vardynas (vandenvardžiai, vietovardžiai, pavardės, pravardės), skelbiamas pluoštas Tauragnų kraštui būdingos tautosakos, pateikiamos įžymesnių tauragniškių biografijos.

Daugiau
Leidykla Versmė
Metai 2005
Leidinio kalba Lietuvių
Kategorijos Mokslas