Papile II, III dalys

Vida Girininkienė

Ištrauka

Antrojoje monografijos „Papilė“ dalyje yra šie skyriai: Etninė kultūra, Kalba, Tautosaka, Įžymūs žmonės bei Istorijos skyriaus poskyris Atsiminimai. Gamtos, Istorijos skyriai ir Simonui Daukantui skirti tyrinėjimai (Vytauto Merkio, Vytauto Berenio, Vinco Ruzo ir kt.) buvo išspausdinti pirmojoje knygos dalyje, išleistoje 2004 metais.

Trečiojoje knygos dalyje spausdinami 2005–2006 m. parašyti straipsniai: apie Auksučių, Kušleikių, Dusų kaimus, dailininkus Nikodemą Ivanauską ir Algimantą Švažą, fotografą ir poetą Paulių Normantą ir kt. Publikuotas 1662 m. Papilės miestelio ir valsčiaus inventoriaus vertimas į lietuvių kalbą, išsamus tyrimas apie Papilės valsčių pirmaisiais vokiečių okupacijos (1941–1944) mėnesiais. Pirmą kartą publikuojamos Paragių dvaro savininko dailininko Nikodemo Ivanausko paveikslų, saugomų Šiaulių „Aušros“ ir žemaičių „Alkos“ muziejuose, nuotraukos. Kaip ir ankstesnėse knygos dalyse, daug dėmesio skirta kultūrai, vis ir vis grįžtant prie Simono Daukanto laisvų ir dorovingų žmonių visuomenės modelio.

Daugiau
Leidykla Versmė
Metai 2006
Leidinio kalba Lietuvių
Kategorijos Mokslas