Dienoraščio langą pravėrus. 10 mano jaunystės metų (1956–1965)

Romualdas Grigas

Ištrauka

Žymaus sociologo, vieno tautotyros ir socialinės antropologijos Lietuvoje pradininkų, profesoriaus Romualdo Grigo prieš 50 metų – 1956–1965 m. rašyti dienoraščiai sugrąžina į autoriaus jaunystę.

Knygoje, prasidedančioje sovietų žiauriai numalšintos 1956 m. Vengrijos revoliucijos tragišku aidu, 20-mečio jaunuolio ranka dokumentiškai tiksliai, kartu jausmingai aprašomos tuomet Sovietų Sąjungos sostinėje Maskvoje studijavusio autoriaus ir kitų lietuvių studentų, o paskui prie jų prisijungusių latvių bei estų pastangos puoselėti okupantų gožiamą savo tautinę tapatybę ir nepriklausomybės atgavimo viltį, vėliau tas pastangas tęsiant daliai Maskvos lietuvių aspirantų (doktorantų) susibūrus į politizuotą klubą, sovietų saugumo KGB agentų slapta sektą ir negailestingai sutriuškintą.

Knyga papildyta autentiškomis to meto ir dabartinėmis nuotraukomis, dienoraščių įrašų ir dokumentų faksimilėmis, įdomiais paties autoriaus komentarais. Čia rasite paminėta beveik 1000 asmenų, kurių tikslinę paiešką palengvins asmenvardžių rodyklė.

Daugiau
Leidykla Versmė
Metai 2011
Leidinio kalba Lietuvių
Kategorijos Biografijos ir autobiografijos